Nhiệt Điện Mông Dương 2

1. Dự án Điện BOT Mông Dương 2
Công suất: 1120 MW tinh, với 2 tổ máy mỗi tổ 560MW

Nhiên liệu: đốt than

Vốn đầu tư: khoảng 2 tỉ USD

Hình thức đầu tư: 100% đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Nhà máy sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm vận hành.

Thời điểm dự kiến Vận hành thương mại Nhà máy điện: trong năm 2015

Các nhà thầu:

+ Xây lắp và Chạy thử: Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam

+ Cung cấp thiết bị: Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc

+ Thiết kế và Kỹ thuật công trình: Công ty Doosan Thiết bị điện Ấn Độ.

2. Các thông tin khác

Số lượng nhân công xây dựng lúc cao điểm: khoảng 6,000 người

Số lượng nhân công vận hành Nhà máy: khoảng 200 người, chủ yếu là người Việt Nam
Công ty khuyến khích người dân địa phương làm việc cho Nhà máy