Trạm 110KV Bỉm Sơn

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
Vào lúc 01 giờ 00 phút ngày 31/12/2015, tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, thi công, quản lý vận hành và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công 02 ngăn lộ 110kV đi nhà máy thủy điện (NMTĐ) Bá Thước 2 thuộc giai đoạn 1, dự án Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Bỉm Sơn.

​​Dự án được xây dựng trên vị trí đã được dự phòng sẵn tại trạm 220kV Bỉm Sơn hiện hữu. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô xây dựng mới hệ thống phân phối ngoài trời cho 02 ngăn lộ đường dây 110kV đi NMTĐ Bá Thước 2. Giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện lắp đặt mới 01 máy biến áp (MBA) AT2 220/110/22kV công suất 250MVA và các thiết bị nhất thứ, nhị thứ liên quan cho ngăn lộ 220kV, 110kV.
Dự án thuộc công trình năng lượng cấp I nhóm C, có tổng dự toán 79.531.983.000 đồng. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, NPMB đại diện chủ đầu tư quản lý và điều hành dự án; Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng điện số Năm thiết kế. Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành công trình.