Dự án thi công hệ thống điện trong nhà máy xi măng Công Thanh

KTĐT – Dây chuyền này có công suất 12.000 tấn clinker/ngày, 3,6 triệu tấn clinker/năm do Tập đoàn Ximăng Công Thanh đầu tư xây dựng với tổng vốn 420 triệu USD (khoảng 7.600 tỷ đồng Việt Nam).
Ngày 17/10, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, dây chuyền số 2 Nhà máy ximăng Công Thanh đã được khởi công xây dựng. Dây chuyền này có công suất 12.000 tấn clinker/ngày, 3,6 triệu tấn clinker/năm do Tập đoàn Ximăng Công Thanh đầu tư xây dựng với tổng vốn 420 triệu USD (khoảng 7.600 tỷ đồng Việt Nam). Dây chuyền số 2 sẽ hoàn thành xây dựng trong 24 tháng với hệ thống dây chuyền, công nghệ lớn nhất và hiện đại nhất hiện nay của Cộng hòa liên bang Đức. Dây chuyền 1 của Nhà máy Ximăng Công Thanh có công suất 2.500 tấn clinker/ngày, 1,4 triệu tấn/năm được xây dựng xong và đi vào sản xuất năm 2007. Khi dây chuyền số 2 đi vào sản xuất, Nhà máy Ximăng Công Thanh sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 5 triệu tấn clinker/năm