Dự án xây lắp trạm 220KV Long biên

TỔNG QUAN DỰ ÁN:
Đây là công trình năng lượng cấp 1 nhóm B. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 424 tỷ đồng, do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thay mặt chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Công trình do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 thiết kế. 

Công trình có quy mô xây dựng 3 máy biến áp (MBA) 220/110/22kV- 250MVA, giai đoạn này lắp đặt 2 MBA 220kV công suất 250MVA. Trạm biến áp này được xây dựng trên địa phận phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Dự án đã đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp điện cho khu vực quận Long Biên, huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận. Đồng thời, công trình sẽ góp phần tăng cường ổn định và vận hành an toàn cho lưới điện, giảm tổn thất điện năng.